£30,000 Cymunedau Gwyrd Fund / £30,000 Green Communities Fund

Mae Cadwyn Clwyd wedi lawnsio prosiect newydd o’r enw Cymunedau Gwyrdd, sydd wedi’w ariannu gan Gynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW) Llywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw i ariannu prosiectau a arweinir gan gymunedau i’w helpu i gyflawni mentrau gwyrdd, yn ogystal â chefnogi adferiad Covid a thwf gwyrdd ar lefel gymunedol. Bydd CymunedauContinue reading “£30,000 Cymunedau Gwyrd Fund / £30,000 Green Communities Fund”

Collaboration, communication and creativity for Circular Towns in Wales

Circular towns – driving sustainability in the built environment (webinar notes) Chair: Brian Mayne (visiting lecturer at Cardiff University, director of HJL Environmental) Speakers: Yvonne Murphy (Design Lead at MMB / Chair ICE Wales Cymru) Dafydd Gruffydd (managing director of Menter Mon Ltd) David Warren (Head of Circular Economy Policy Development) Eifion Williams (CEO ofContinue reading “Collaboration, communication and creativity for Circular Towns in Wales”