£30,000 Cymunedau Gwyrd Fund / £30,000 Green Communities Fund

Mae Cadwyn Clwyd wedi lawnsio prosiect newydd o’r enw Cymunedau Gwyrdd, sydd wedi’w ariannu gan Gynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW) Llywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw i ariannu prosiectau a arweinir gan gymunedau i’w helpu i gyflawni mentrau gwyrdd, yn ogystal â chefnogi adferiad Covid a thwf gwyrdd ar lefel gymunedol. Bydd CymunedauContinue reading “£30,000 Cymunedau Gwyrd Fund / £30,000 Green Communities Fund”